top of page

Deze weekenden zijn een combinatie van oude taoïstische oefeningen en meditaties, korte lezingen over Tao, over de weg van de Man, de weg van de vrouw.De oefeningen hebben enerzijds een zuiverend karakter: balanceren van emoties en hun weerslag op de organen.

Anderzijds wordt er via zachte chi kung oefeningen en Tao-yin yoga, op de structuur gewerkt. Immers een open en stevige structuur maakt het lichaam zacht en de geest helder: energie kan vrij in en uit bewegen. De energie voedt je letterlijk tot in het bot (nier chi), waar je diepste informatie en voeding tot op celniveau zich bevindt.Eens het lichaam al wat gezuiverd en meer open is, kunnen we de oefeningen uitbreiden naar het endocriene stelsel.

We doen oefeningen en meditaties tot in de verschillende klieren.In Taoïsme is er een link tussen het endocriene stelsel (hormonen) en wat we in het leven ‘creëren’. De oefeningen en meditaties werken als een ‘elexir’.Ze zijn leuk, afwisselend. Je voelt je rustig, soepel en energiek. De cursus is open voor iedereen.

TAO

bottom of page