top of page

Onvrede, ziekte, pijn, onbehagen, vermoeidheid, het niet gelukkig zijn, is het resultaat van ons (tijdelijk) onvermogen om te luisteren naar de zelfhelende wijsheid van ons lichaam. Niet die signalen zijn onze vijand, maar wel ons onbegrip en ons negeren van die signalen.

 

4 Dimensional Bodywork is het terug vrijmaken van de intelligentie, de vrijheid, de energie en de beweging in het lichaam. Het herbalanceren van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam, schept helderheid van geest, ruimte voor genezing en inzicht in hoe we gezondheid en geluk kunnen creëren.

Die vitaliteit is nodig om stappen te durven

ondernemen. Eens het lichaam open is en de geest helder, wordt dat wat voorheen onoverkomelijk leek, een stuk gemakkelijker.

In 4 Dimensional Bodywork gaat het niet zozeer om de toepassing van mijn verschillende therapeutische vaardigheden (zie behandelingen en coaching ).. Het gaat vooral om het kunnen zien wààr en waarom iemand zijn ‘levensessentie’ achterhoudt. De bereidheid en het vermogen om te luisteren naar de taal van het lichaam, zorgt ervoor dat de blokkade (fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel) zich kan oplossen. Het is mijn passie mensen te ondersteunen om hun bezieling te (her)vinden en te leven.

 

Mijn werk omhelst het fysieke behandelingen (altijd gecombineerd met een kort gesprek), het coachen (ook van koppels), een (online) coachingprogramma van 1 maand, wekelijkse lessen Bewust Bewegen, Vrouwengroepen (Tao van de vrouw), Tao voor mannen en vrouwen, workshops Initiatie 4dimensioneel Bodywork & Levenskunst

KATHLEEN ZWAKHOVEN

About my approach:
 

It is my belief, that pain, illness, uneasiness, not being happy, are the result of our (temporary) inability to listen to the smart signals of our body. Not those signals are the enemy, but our stubborn refusal to listen and comprehend and our continuous ignoring of these signs, are.

 

My 4 dimensional bodywork is about listening deep into the body systems and using the necessary techniques to release the body’s intelligence, freedom, energy and flexibility. 

I love to compare my bodywork to the finetuning of a musical instrument. Each instrument having its own unique tune and tone.

Rebalancing the physical, emotional, mental and spiritual body, creates clarity in the mind. It opens up the space that is so necessary for the body to heal and for the mind to make purposeful decisions. Vitality, clarity and space is what we need to take action towards a happy, healthy and fulfilling life.

Ones this is restored, life just gets easier.

 

4 Dimensional Bodywork is not so much about using my variety of therapeutic skills. It is about seeing how, where and why a client is holding back his or her life essence.

The willingness and the capacity to really be with someone and to listen to the specific language the body speaks, is what releases blockages. It is my passion to support people in (re)finding their core motivation and inspiration. To help people find the energy, health and passion to live the lives they find worth living.

 

               

                                                                                 Kathleen 

 

English

bottom of page